Göra rent hagelgevär

Standard

I likhet med att en bil behöver regelbunden service så finns behovet att rengöra hagelgevär regelbundet. Vapenvård bör ske efter att ca 200-300 skott avfyrats. Men hur ofta det bör ske beror ju även på vad vapnet har utsatts för. Är det fuktigt under jaktdagarna kan man med fördel utföra vapenvård för att på detta sett minska risken för rost. Det är ju alltid bättre att göra det en gång för mycket än en gång för lite.

Visserligen finns det olika modeller av hagelgevär men generellt gäller följande vid vapenvård.

  1. Det första man bör gör är att dra en draglapp genom hela pipan för att på så sätt ta bort krut och småskräp som kan ha fastnat.
  2. Andra steget blir att rengöra choker (om detta finns). Ta loss den och rengör den separat.
  3. Tredje steget handlar om att rengöra pipan ”på djupet”. Detta genom att föra en draglapp som är fuktad med krutlösarsolvent. Det är även möjligt att använda blylösarsolvent. Produkter som går att köpa hos välsorterade vapenhandlare. Låt medlet få verka några minuter innan pipan torkas rent med en torr trasa. Detta kan utföras flera gånger om behovet består. Man ska alltså rengöra till de torra trasorna inte får med sig smuts från pipan när de dras genom den.
  4. Fjärde steget blir att rengöra under ejektorerna och olja in dessa. Däremot ska man vara mycket försiktig med olja i detta moment.
  5. Steg fem består i att rengöra pipkacklar, förreglingsytor, insidan på baskylen samt piporna utvändigt. Skulle smutsen sitta fast på piporna kan detta lösas upp med vapenolja. När sedan rengöringen är klar kan mycket lite vapenolja smörjas tunt över vapnet. Detta för att skapa en hinna som skyddar mot rost.
  6. Steg sex blir att olja in vapnet invändigt. Detta sker med hjälp av draglappar samt bomullsmoppar. Därefter oljas chokerna in och lite fett kan läggas på dess gängor. Fett kan även appliceras på bulten i baskylen samt förstockslåsets klack.

Sist men inte minst oljas kolven in med speciellt framtagen stockolja.

Det man även bör tänka på är att förvara vapnet rätt. Det handlar då inte bara om att man ska ha ett säkert vapenskåp utan även att hålla rätt tempratur där vapnet är. Ett hagelvapen kan exempelvis med fördel ställas med pipan nedåt vilket inte gäller för andra vapen.